وسائل الدفع

موقع PayPal

نحن نقبل الدفع عبر خدمة الـ PayPal اسم الحساب : test@paypal.com

Stripe

نحن نقبل الدفع عبر خدمة الـ Stripe اسم الحساب : stripe@stripe.com

Amazon Pay

نحن نقبل الدفع عبر خدمة الـ Amazon اسم الحساب : amazon@amazon.com

Visa

نحن نقبل الدفع عبر خدمة الـ Visa اسم الحساب : visa@visa.com

Get started today

With Phox Shared Hosting you get all the features, tools

© 2016-2023 Phox inc. all rights reserved.

X